Dostępne wersje językowe

Menu strony

Treść interaktywna

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Informacja o złożeniu Wniosku o płatność w dniu 24-08-2017r.

Zakład Przetwórstwa-Owocowo-Warzywnego 'Rolfroz" Sp. z o.o. informuje , iż w ramach  realizacji umowy o przyznanie pomocy z  26-10-2016r. w dniu 24-08-2017r. został  złożony wniosek o płatność.

pic-170,-.jpg?adm=1

Informacja o realizacji umowy o przyznanie pomocy z ARiMR oraz osiągnięciu celu operacji.

Zakład Przetwórstwa-Owocowo-Warzywnego 'Rolfroz" Sp. z o.o. informuje o realizacji umowy o przyznanie pomocy zawartej w dniu 26-10-2016r.

Zakład zakupił "Zespół do sterylizacji Flash-Cooler i pakowania aseptycznego", przez co został osięgnięty zakładany cel operacji w ramach  poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pic-170,-.jpg?adm=1

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Zapytanie Ofertowe 07-12-2016

Zapytanie ofertowe z dnia 07-12-2016 znajduje się do pobrania poniżej.

Nowy produkt !

Z przyjemnością informujemy, że  wprowadziliśmy  do naszej oferty  nowy produkt

 Marchew sterylizowaną  w opakowaniach 3-9kg w postaci kostki lub plastrów.

Wprowadzenie tego produktu było możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2.2 konkurs nr PROWKP 121/V/5.2.2/2014

1 2 >>

Dolne menu strony

Stopka strony

ROLFROZ Sp. z o.o.

Zakład Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego

Chromowola, 87-702 Koneck

e-mail: biuro@rolfroz.pl

tel: 54 2722159
tel: 54 2722596

fax: 54 2722159 wew. 16

do góry