Dostępne wersje językowe

Menu strony

Treść interaktywna

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Witamy na naszej stronie!

  Rolfroz - logo

Głównym kierunkiem działalności ZPOW ROLFROZ Sp. z o. o. jest przetwórstwo owocowo-warzywne.

Firma produkuje głównie koncentrat pomidorowy, przeciery marchwiowe, z owoców miękkich, jabłkowe i warzywne oraz owoce miękkie sterylizowane pakowane aseptycznie, ketchupy, dżemy owocowe, powidła śliwkowe, marmolady, nektary i soki owocowo-warzywne. Systematycznie zwiększany jest asortyment produkcji.

Przedsiębiorstwo skupuje surowiec na podstawie wieloletnich umów kontraktacyjnych .

Zakład sprzedaje swoje wyroby nie tylko na terenie całej Polski, ale także do kraj UE oraz na Export.

Firma posiada nowoczesny park maszynowy. Linie technologiczne są systematycznie unowocześniane  i wyposażane w innowacyjne urządzenia, co przyczynia się znacznie do podnoszenia jakości wyrobów gotowych, wzrostu wydajności produkcyjnej oraz stwarza możliwości projektowania i wdrażania nowych produktów.

​Firma posiada własne samochody ciężarowe i dostawcze, za pomocą których realizuje dostawy produktów do Klientów na terenie Polski.

-

Zakończenie realizacji projektu i otrzymanie dofinansowania

Informujemy, że w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie Projektu pt. „Wprowadzenie nowego produktu poprzez zakup urządzeń do produkcji marchwi sterylizowanej w opakowaniach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie  konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2 Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałania 5.2.2. Wsparcie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. zrealizowaliśmy projekt i otrzymaliśmy dofinansowanie w łącznej kwocie 1 981 212,70 zł w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 684 030,79zł i z Budżetu Państwa 297 181,91zł.

Dolne menu strony

Stopka strony

ROLFROZ Sp. z o.o.

Zakład Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego

Chromowola, 87-702 Koneck

e-mail: biuro@rolfroz.pl

tel: 54 2722159
tel: 54 2722596

fax: 54 2722159 wew. 16

do góry